Ότι έχει σχέση με τις σειρήνες

Ότι έχει σχέση με τις κεραίες

Ότι έχει σχέση με τα θυροτηλέφωνα - θυροτηλεόραση - συναγερμούς

Ότι έχει σχέση με συναγερμούς

Ότι έχει σχέση με τους ασύρματους συναγερμούς