Διεύθυνση:
   Σατωβριάνδου 45
   Τ.Κ: 262 23
Τηλέφωνα:
   2610 278.832
 
Fax:
    2610 620966

mail:
   chrisg2@otenet.gr