• » Ελεγκτές

  • Τοποθέτηση σε ράγα DIN, 8 Relays των 20Α,12 Είσοδοι Αναλογικών ή Ψηφιακών Αισθητήρων, 6 Έξοδοι ελέγχου Dimmers. Παρέχει Θύρα RS-232,Είσοδος-Έξοδος Υπερύθρων και Θύρα CAN 2.0b