• » Διάφορα

  • Δικτύωμα Τερματισμού Bus για τοποθέτηση σε ράγα DIN, με βοηθητικές επαφές σύνδεσης κλάδων του Bus.
  • Dual Band E-GSM900 / 1800, υποδοχές για Τοποθέτηση σε ράγα DIN. Περέχει και Σειριακή Θύρα.